Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

zouza
3659 4092 500

Diana Scherer - Bunch

Reposted fromdusix dusix viafeelfree feelfree
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viafeelfree feelfree
zouza
9971 56f5 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafeelfree feelfree
zouza
0818 8e6b 500
Księżycu mojego życia. Moje słońce i gwiazdy.
Reposted fromnezavisan nezavisan viafeelfree feelfree
zouza
6204 994a 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafeelfree feelfree
zouza
9938 0fa0
Reposted fromluvsick luvsick viafeelfree feelfree
zouza
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viafeelfree feelfree
zouza
zouza
2304 246d
przepis
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaLookrecja Lookrecja
zouza
6894 70a9
Reposted fromEkran Ekran viaLookrecja Lookrecja
zouza
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viaLookrecja Lookrecja
zouza
2065 f315
zouza
Reposted frommayamar mayamar via21gramow 21gramow
zouza
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
zouza
zouza
Zdaję sobie sprawę z nicości wszelkich naszych poczynań i mysli w stosunku do ogromu wszechświata. I jak tak myślę, staram się przynajmniej znaleźć jakąś pociechę w tym, że to wszystko jest i tak bez znaczenia. Bo już teraz jest tak, jakby mnie w ogóle nie było.
Reposted from21gramow 21gramow viachceuciec chceuciec
zouza
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
3199 7f20 500
Reposted fromlaluna laluna viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
4360 3e5b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl