Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

zouza
8259 f451 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viavaira vaira
zouza
6046 8059
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahash hash
zouza
Reposted frompomruki pomruki viakiteandra kiteandra
zouza

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasatyra satyra
zouza
Reposted fromPoranny Poranny viasatyra satyra
zouza
7076 a7c4 500

the-cold-hands:

Ul.Floriańska, Kraków, III 2014

zouza
4788 bd0f 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaataszka ataszka
zouza
2713 66f7 500
Reposted fromzciach zciach viasatyra satyra
zouza
1779 bf21
Reposted fromipo ipo viaphilomath philomath
zouza
5918 451a

May 05 2019

zouza
7554 51b4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
zouza
To był czas kiedy byłam tak zagubiona, że nawet nie wiedziałam gdzie mam siebie szukać.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
zouza
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viagdziejestola gdziejestola
zouza
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
zouza
zouza
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viapassionative passionative

April 28 2019

zouza
4171 5058 500
Reposted fromoll oll viainspirations inspirations

April 27 2019

zouza
Psy to ludzkie stworzenia. (...) W przeciwieństwie do ludzi.
— Chyłka
Reposted fromobliviate obliviate viapareidolie pareidolie
zouza
ten gif wyraża poziom mojej motywacji w życiu w tym momencie
Reposted fromidzi idzi viapareidolie pareidolie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl