Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

6995 3385 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaLazhward Lazhward
zouza
Little People by Minimiam
Reposted frommanson1205 manson1205 viacoffeebitch coffeebitch
zouza
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viarefuge refuge
zouza
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viarefuge refuge
zouza
Nasze zachowanie, zarówno świadome, jak i podświadome, zostało ukształtowane cierpieniami i przyjemnościami dostarczanymi nam z wielu źródeł: rówieśnicy w dzieciństwie, rodzice, nauczyciele, trenerzy, bohaterowie filmowi i telewizyjni i tak dalej. Być może wiesz, choć nie jest to oczywiste, kiedy to programowanie i warunkowanie się zaczęło. Mogły to być czyjeś słowa, jakieś szkolne wydarzenie, zdobycie nagrody w zawodach sportowych, jakaś kłopotliwa sytuacja, same piątki na świadectwie szkolnym – a może same dwójki. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do tego, jaki jesteś dzisiaj
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
zouza
8039 4778
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachleb-i-wino chleb-i-wino
zouza
8002 3584
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachleb-i-wino chleb-i-wino
zouza
Kilka razy do czegoś między nami doszło, przespaliśmy się ze sobą, niewiele więcej. Prawdą jest, że mam do niej słabość.
— Jorge Fernandez Diaz ‘Sztylet’
zouza
1595 c4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxxmauzxx xxmauzxx
zouza
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viakelen kelen
zouza
7852 a835
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viaSylvka Sylvka
zouza
0478 05ad 500
zouza
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk viabehcio behcio

April 09 2017

zouza
0297 7735 500
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaLazhward Lazhward
9396 cea2
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
9888 4b94 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viagdziejestola gdziejestola
zouza
1158 8e71 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona vianattsu nattsu
zouza
działam z pierdolonym opóźnieniem
— czy to nauka czy to miłość, spóźniam się
Reposted fromsewkagold sewkagold viakaciemilordzie kaciemilordzie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl