Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

zouza
1617 5ef5 500
zouza
(…) ważniejsze jest to, by kobieta była szczęśliwa niż wierna. Ponieważ kobieta szczęśliwa nie zdradza.
— Fabio Volo - "Czekam na ciebie całe życie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazmora zmora
zouza
3229 705d 500
dziewczyny z dubaju
Reposted fromwombinka wombinka
zouza
zouza
3104 88ec 500
Blüten in Berlin (CC0) mehr im Album https://flic.kr/s/aHsmgmgcYR
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viaankin ankin
zouza
Popatrzyła na mnie zdziwiona, i ja nagle i najzupełniej nieoczekiwanie zrozumiałem, że przez całe życie kochałem właśnie tę kobietę.
— też mógłbyś to zrozumieć w końcu
zouza
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapimpmyheart pimpmyheart
zouza
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix vianihuhu nihuhu
zouza
0258 b7e3
Reposted fromursa-major ursa-major viayippie yippie
zouza
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viaphilomath philomath
zouza
- jak to jest, siedzę sobie kurde z kumplem, nie widzieliśmy się dobre kilka lat, wspominamy stare czasy, lecą piwka, whisky, rum, super wieczór.. i nagle pisze do mnie moja kobita pyta czy nadal piwkujemy z kolegą, odpisuję, że tak, więc ona tylko krótko to dobrze, bawcie się grzecznie, chciałam się tylko coś zapytać nic pilnego, buziaków tysiące.. i wyobraź sobie kolego, że mój wieczór piorun strzelił, bo ja już o niczym innym nie myślę tylko o tej mojej biednej kobiecinie, o czym to ona mi chciała opowiedzieć, jakim pytaniem mnie zaskoczyć, pozwolić się wykazać, i siedzę ja jak na ścięciu bo już chcę wracać do niej, co to kierwa jest??
- to jest właśnie miłość panie kolego.
— zasłyszane
Reposted fromniedoopisania niedoopisania viaphilomath philomath
zouza
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viayippie yippie
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viayippie yippie
zouza
7795 7a85 500
Reposted fromdusix dusix viagdziejestola gdziejestola

April 12 2018

zouza
 Zamarzyło jej się niemożliwe.
— N. Sparks
Reposted fromnivea nivea viamikrokosmos mikrokosmos
zouza
2580 89f7 500
Reposted fromhagis hagis viaLogHiMa LogHiMa
zouza
1229 33ab 500
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
zouza
zouza
2198 6ee1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl