Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

8694 08b2 500
Reposted fromwestwood westwood viazprycaz zprycaz
zouza
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoolun poolun
zouza
7700 cb55 500
Reposted fromInnominate Innominate viapoolun poolun
zouza
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham.
— Marek Hłasko
Reposted fromyourtitle yourtitle viapoolun poolun
zouza
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapoolun poolun
Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim, i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— Edward Stachura (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viaavooid avooid
zouza
8218 6b7e 500
Reposted from0 0 viaavooid avooid
zouza
1361 52dd
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakiteandra kiteandra
zouza
Reposted fromFlau Flau viakiteandra kiteandra
zouza
7421 048f 500
Reposted frommakle makle viakiteandra kiteandra
zouza
zouza
7276 acda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeztroska beztroska
zouza
1265 0674
Reposted fromtwice twice viabehindblueeyes behindblueeyes
zouza
Jest takie miejsce w gardle, w którym grzęzną wszystkie niewypowiedziane zdania. Mimo upływu lat, niektóre słowa wciąż nie przechodzą mi przez usta. Akumulują się na wysokości szóstego kręgu piersiowego i tkwią tam nieuleczalnie. Przygniatają i nie dają żyć. Godzinami dochodzę do siebie pod ich ciężarem. Złe senne retrospekcje codziennie od nowa. Podobno wystarczy 21 dni, żeby się do czegoś przyzwyczaić. Bzdura.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viaMsChocolate MsChocolate

August 07 2017

zouza
2442 e5d4
Reposted frompoppyseed poppyseed viagdziejestola gdziejestola
zouza
zouza
Lato wybuchło z całych sił.
— Coma; Sierpień
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
4524 14d3 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
zouza
9322 595e 500
Hej
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaAmericanlover Americanlover
zouza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl