Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

9844 5883
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viagdziejestola gdziejestola

October 05 2017

zouza
Ona jest inna,
nikt zrozumieć jej nie umie
i nawet ona sama
siebie nie rozumie
od lat niezmiennie
na świat patrzy jak zza szyby
i ciągle żyje...
Ciągle żyje tak na niby.
— Jerzy Andrzej Masłowski
zouza
4948 c92a 500
Kiedy nie chcesz już śnić cudzych marzeń.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
zouza
9134 22d1 500
Snow in Kamigamo Shrine, Kyoto, Japan
Reposted fromsavatage savatage viakiteandra kiteandra
3198 6d8b
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viakiteandra kiteandra
1540 c9dd 500
8111 efa0 500
Reposted fromsofincha sofincha viaAmericanlover Americanlover
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viaWeroniikaa Weroniikaa
zouza
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi vianonapewno nonapewno

September 28 2017

zouza

September 26 2017

zouza
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viaeternaljourney eternaljourney
zouza
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viapaperman paperman
zouza
9479 187a 500
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon
zouza
5032 a994
Reposted fromsavatage savatage viaziemniaki ziemniaki
6408 d14b 500
zouza
8647 9b47
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viakokoloko kokoloko
zouza

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viacherrycokee cherrycokee
zouza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl