Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

zouza
4103 9dc1 500
Reposted fromkaiee kaiee viaskizzo skizzo
zouza
zouza
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
zouza
Brakuje między nami rozmowy, jednej szczerej rozmowy...
Reposted fromtygrysek tygrysek viaHoHo HoHo
1637 84f3

June 12 2017

6623 d96a 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
zouza
7526 3c67
Reposted fromAmericanlover Americanlover
zouza
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
zouza
0949 dd96 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viainspirations inspirations

June 08 2017

zouza
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
zouza
0277 55db
Reposted fromoutoflove outoflove viaphilomath philomath

June 06 2017

zouza
2526 9f26
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaAmericanlover Americanlover
zouza
zouza
zouza

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viagdziejestola gdziejestola
zouza
Jestem całkiem niezły w empatii, dlatego widzę, gdy po cichu, wycofujesz się z przyjaźni. Jeszcze przysyłasz wiadomości tekstowe, ale już bez treści pomiędzy kropkami.
— MarcinSz "Zobaczyć Świat Inaczej" fb
zouza
8784 7194
Reposted fromcalifornia-love california-love viapaulaa paulaa
zouza
0924 9ac2
Reposted fromtfu tfu viaAnneBonny AnneBonny
zouza
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl