Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2020

zouza
9034 8aa3
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadrosera drosera
zouza
zouza
Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromyourtitle yourtitle viaottak ottak
zouza
3109 b351 500
Reposted fromowca owca viainspirations inspirations
zouza
2568 4d22 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasatyra satyra
zouza
9488 4a33 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
zouza
Pytasz mnie czy ufam ludziom
Mówię, że nie bardzo
— Leh "26"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatrue-love true-love
zouza
4317 ccb5 500
Reposted frompiehus piehus viaarjusiur arjusiur
zouza
9911 35ea 500
Reposted fromboli boli vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
zouza
Dociera do ciebie, że masz przechlapane, gdy zaczynasz zapamiętywać drobne rzeczy dotyczące danej osoby.
— znalezione

February 06 2020

zouza
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viainnocencja innocencja
zouza
- Ty wiesz co ja robię? - Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.

— Marek Hłasko
3475 1fa4 500
Reposted frombrumous brumous viainsidemyheart insidemyheart
zouza
Reposted fromshakeme shakeme viajestpieknie jestpieknie
zouza
8233 bd77
Reposted from0 0 viayeanne yeanne
zouza
7877 585f
zouza
zouza
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
zouza
Reposted fromshakeme shakeme viainsidemyheart insidemyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl