Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2019

zouza
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra
zouza
0025 8585 500
Reposted fromverronique verronique viaphilomath philomath
zouza
8422 11ab 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaottak ottak

November 12 2019

zouza
4447 6123 500
zouza
zouza
2781 c621
Reposted frompsychedelix psychedelix viadrosera drosera
zouza
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra
zouza
8334 ea62 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasatyra satyra
zouza
Reposted fromshakeme shakeme viaphilomath philomath
zouza
Nigdy nie tęskniła. Jakby była k*rwa bez uczuć. Takie można było odnieść wrażenie. Pisząc do niej nigdy nie było pewności czy odpisze. Kiedy się dzwoniło, rzadko kiedy odbierała. Można by było do niej pojechać, ale wiecznie się przeprowadzała i nigdy nie było pewności gdzie obecnie się znajduje. Znikała z życia, za chwilę znowu była. Kiedy człowiek zaczynał się godzić z tym, że już nigdy nie powróci - nagle się pojawiała. Kiedy miało się nadzieję, że będzie zawsze obok - gubiła się gdzieś w tłumie, przepadała na dobre, jak kamień w wodę. Nie dało się jej odnaleźć. W czyimś życiu nigdy nie była, a jedynie bywała. Była trochę taką skrajnością, wiesz. Niby opanowana, ale w środku emocjonalny wulkan. Niby łagodna i spokojna, ale jeśli komuś udało się ją wyprowadzić z równowagi, to uchowaj Boże. Ile ona miała w sobie stanowczości i postawionych samodzielnie granic, których nigdy (świadomie) nie przekraczała. Ciężko było z nią wytrzymać, ale bez niej było nudno. Życie z nią to była prawdziwa sztuka. Problematyczna była w cholerę, ale z nią zawsze coś się działo. Zawsze gdzieś pędziła, zawsze coś ją fascynowało, zawsze ciągnęła drugą osobę w stronę pasji. Nie była złą dziewczyną. Nie. Miała w sobie dużo dobra i wrażliwości. Po prostu czasami była zołzą. Taką, za którą się szaleje, ale jednak zołzą. Potrafiła unieść do nieba, tak że można było rozpłynąć się w tym całym błękicie, tak jak ona. Ale czasami chciało się ją też posłać w diabły. Naprawdę. Tylko człowiek się bał, że jak już ją wyśle do piekła, jak już zdoła o niej zapomnieć, to suka wyśle mu pocztówkę z pozdrowieniami. I za chwilę będzie w jego życiu z powrotem.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaottak ottak
zouza
5891 2287
zouza

October 14 2019

zouza
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viadrosera drosera
zouza
zouza
9916 6ba5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
zouza
8949 8fdd 500
zouza
1565 b56b 500
Reposted fromtfu tfu viaAmericanlover Americanlover

September 18 2019

zouza
zouza
5682 d32d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...